Mequonic Engineering S.L

Mequonic

Mequonic

Mequonic Engineering SL, situada a l’Avinguda Llibertat, 59, local 2, de Mollet ofereix serveis d’enginyeria de desenvolupament de producte, tot integrant l’electrònica i la mecànica. A més, també ofereixen serveis de subcontractació i de consultoria tècnica, sempre cercant solucions innovadores que aportin valor real, als clients, gràcies a la seva experiència, el “know-how” i l’enfocament integral dels projectes. Sens dubte, el pilar de Mequonic és la seva capacitat tècnica i de gestió per abastar projectes amb vàries tecnologies i en diversos sectors.

Per a més informació, podeu visitar mequonic.com  i el perfil de Linkedin.

Els emprenedors: Miguel Pérez i Martín Guilera

Miquel Pérez i Martin Guilera, socis fundadors

Miquel Pérez i Martin Guilera, socis fundadors

Per a Miquel Pérez i Martín Guilera, socis fundadors, emprendre acompleix el desig de tenir una activitat professional que els permeti prendre les seves pròpies decisions i desenvolupar les seves aptituds sense les limitacions d’una organització en la qual l’estratègia ve donada. Per a ells  “emprendre és atrevir-se a crear una empresa en la qual sempre havíem volgut treballar”.

On pots trobar-nos?

Avinguda Llibertat, 59,  Mollet del Vallès